Month: February 2021

“ทำไมไม่มีใครสนใจข้อเสนอของฉัน”

ข้าพเจ้าเจอคำถามนี้บ่อยครั้งในการสนทนากับผู้คนดังนั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจแบ่งปันความคิดของข้าพเจ้า  1. ข้าพเจ้าจะเริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าผู้คนไม่ได้ซื้อสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (โดยเฉพาะในประเภทผลิตภัณฑ์ดิจิทัล)  ดังนั้นหากข้าพเจ้าเห็นโฆษณาจาก funnels มันจะไม่ทำให้ข้าพเจ้าสมัครรับข้อมูล (แม้ว่าข้าพเจ้าจะชอบระบบของพวกเขาก็ตาม)  เพราะข้าพเจ้าไม่ต้องการผลิตภัณฑ์ของพวกเขา ข้าพเจ้ากำลังทำตามรูปแบบและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน  ข้าพเจ้ารู้จัก funnels ข้าพเจ้ารู้คุณสมบัติของพวกเขา ข้าพเจ้าเชื่อใจ บริษัท 100% แต่มันไม่สามารถแก้ปัญหาของข้าพเจ้าได้  ดังนั้นข้าพเจ้าจะไม่ใช้เงินกับพวกเขา  ผลิตภัณฑ์ของข้าพเจ้าต้องแก้ปัญหาเพื่อขาย ไม่ใช่”แค่ผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งอย่าง” ที่มีอยู่ในตลาด  2. มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ข้าพเจ้าจะเริ่มโปรโมตผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง (หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ) หากข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม  จะไม่มีใครสนใจ และ ข้าพเจ้าจะจบลงด้วยความผิดหวังในเวลาไม่นาน  3. ถ้าข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มผู้ชมที่เหมาะสม ในนั้นมีคนอื่น ๆ หลายร้อยหลายพันคนกำลังโปรโมตธุรกิจของพวกเขาอยู่  ใช่ไหม?  ถ้ามีการแข่งขันสูงขนาดนี้อะไรจะทำให้ข้าพเจ้าโดดเด่น?  ปัจจัยที่สร้างความแตกต่างหรือข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวที่ข้าพเจ้ามีคือเอกลักษณ์ของข้าพเจ้า  ไม่มี “จอมยุทธเบทท” คนอื่นที่มีประสบการณ์ชีวิต เรื่องราวทักษะ ประสบการณ์ชีวิต และสไตล์ เหมือนกับข้าพเจ้า  บางคนชอบข้าพเจ้า เชื่อใจข้าพเจ้าและซื้อจากข้าพเจ้า  บางคนไม่ได้เชื่อมต่อกับข้าพเจ้า หรือ เกลียดข้าพเจ้า  และไม่เป็นไร  มันควรจะเป็นอย่านั้น , เป็นเรื่องปกติ  ผู้คนที่ข้าพเจ้าดึงดูดจากผู้ชมของข้าพเจ้าจะเชื่อมต่อกับข้าพเจ้าในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร […]

Scroll to top